VERMOEIDHEID

Vermoeidheid kan veel verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld overmatig sporten, bepaald medicijngebruik of een interne aandoening oorzaken zijn waardoor u constant vermoeid bent. In het algemeen is vermoeidheid kortdurend en herstelt dit snel. Maar wanneer de klachten aanhouden of het uw dagelijks leven beïnvloed, is het noodzakelijk om hier iets aan te doen. Dit geldt ook zeker voor vermoeidheid die voorkomt uit stress. Wanneer dit niet behandeld wordt kan dit leiden tot overspannenheid, een burn-out of een depressie.

Lichamelijk of geestelijk moe?

Iedere vermoeidheid is anders. Er kan sprake zijn van geestelijke vermoeidheid, lichamelijke vermoeidheid of een combinatie van beide. Bij lichamelijke vermoeidheid voelt lichaam of de ledematen zwaar aan. U heeft nauwelijks nog de energie om iets te ondernemen. Bij geestelijke vermoeidheid is er sprake van een zwaar gevoel in het hoofd en een zekere dufheid.

Vanzelfsprekend helpt Uw Vitaliteitscoach u graag met het aanpakken en verhelpen van vermoeidheid. Hierbij is het belangrijk dat de oorzaak van de vermoeidheidsklachten achterhaalt wordt. In een eerste vraaggesprek zal dan ook uitgebreid worden ingegaan op uw functioneren, zowel lichamelijk als emotioneel. De behandeling zal – afhankelijk van de oorzaak – in het algemeen op gericht zijn om de zelfherstellende kracht van het lichaam te stimuleren.

Afspraak maken met
Jason Geluk 

Mobiel: +31624503105
Email: info@uwvitaliteitscoach.nl